Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Aνακοίνωση διαγωνισμού με θέμα «Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών – επανεπιχώσεων στα πλαίσια βλαβών των αρδευτικών δικτύων του Οργανισμού» για το 2016»

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών «Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών – επανεπιχώσεων στα πλαίσια βλαβών των αρδευτικών δικτύων του Οργανισμού» για το 2016» με προϋπολογισμό 10.000,00 € προ Φ.Π.Α για την περιοχή Ανατολικού Αποκορώνα.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα:«ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕΣ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. - ΥΓΜΔ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (Ο.A.K. A.E.), προκηρύσσει ανοιχτή Δημοπρασία (Πρόχειρος Διαγωνισμός)για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕΣ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. - ΥΓΜΔ» πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, μέχρι και την 5η Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του (Γολγοθά 2 Όαση Βαρυπέτρου Χανίων.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με θέμα:«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, επανα προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

Aνακοίνωση διαγωνισμού με θέμα «Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών – επανεπιχώσεων στα πλαίσια βλαβών των αρδευτικών δικτύων του Οργανισμού» για το 2016»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών – επανεπιχώσεων στα πλαίσια βλαβών των αρδευτικών δικτύων του Οργανισμού» για το 2016» με συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00 € προ Φ.Π.Α για τις παρακάτω περιοχές.

Διαβάστε Περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΔΙΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (1525x76mm 3’’x60’’ -50kg Si/Fe/Cr ) με 10 μέτρα καλώδιο 1x16 mm2 XLPE/PVC για εφαρμογή καθοδικής προστασίας αρδευτικών δικτύων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 2016.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., έχοντας υπόψη  τις τρέχουσες διατάξεις,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) θα διενεργήσει Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΔΙΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (1525x76mm 3’’x60’’ -50kgSi/Fe/Cr ) με 10 μέτρα καλώδιο 1x16 mm2XLPE/PVC για εφαρμογή καθοδικής προστασίας αρδευτικών δικτύων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 2016", με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) Γιώργου Δέδε στα γραφεία του Οργανισμού

 

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) Γιώργος Δέδες επισκέφθηκε τα γραφεία του Οργανισμού την Τρίτη 17 Μαΐου 2016. Τον Γενικό Γραμματέα υποδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Φώτης Καζάσης παρουσία της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Χανίων Βάλιας Βαγιωνάκη.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές