Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών ...

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης στοχεύοντας στην ομαλή έναρξη ...

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ...

Οι δυνατότη&...

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε....

Το παρακάτω απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή "Επισκέψεις" σ...

 • image 4b
 • image 5b
 • phot1a
 • phot2z
 • phot3z
 • IMG_1400b
 • IMG_1453b
 • IMG_4840z
 • IMG_4913b
 • IMG_4940b
 • ph3
 • ph4
 • IMG_1375 1b
 • IMG_1422z
 • IMG_1428b
 • IMG_1453b
 • IMG_1462z

Περίληψη Προκήρυξης για τεχνικό σύμβουλο

O  Οργανισμός ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη που αφορά  τον τεχνικό σύμβουλο για την υλοποίηση του έργου “Γούρνες – Χερσόνησος” του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης» που αφορά την υποβοήθηση της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε θέματα εκπόνησης και ελέγχου  μελετών του έργου ‘’Γούρνες – Χερσόνησος’’ καθώς και σε θέματα επίβλεψης, ελέγχου και εποπτείας. Επίσης αφορά την παροχή συμβουλών-υπηρεσιών με την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων ελέγχου και την υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Ημερίδας Ενημέρωσης με θέμα :«Πρόληψη, Παρακολούθηση, Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων πλησίον οδικών αρτηριών»

Οι βραχοπτώσεις αποτελούν φυσική καταστροφή που ενδέχεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις σε όλες τις κατηγορίες του χερσαίου οδικού (σιδηροδρομικό, εθνικοί-επαρχιακοί-αγροτικοί αυτοκινητόδρομοι) δικτύου. Ο εκτροχιασμός τρένων, η διακοπή της κυκλοφορίας, η πρόκληση θανατηφόρων ή μη ατυχημάτων, η καταστροφή σημαντικών υποδομών αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα των επιπτώσεων αυτών.

Στα πλαίσια της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2015 στο κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Χανίων θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «ΙΣΤΡΙΑ - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους». Αποτελεί προσπάθεια για την πρόγνωση και παρακολούθηση του φαινομένου, αλλά και της έγκαιρης ανίχνευσής του. Έτσι, οι φορείς διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και οι απλοί χρήστες του οδικού δικτύου να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη στη θέση πιλοτικής εγκατάστασης του συστήματος. 

 

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκλησης σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30-06-2015 ημέρα ,Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που βρίσκονται στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου Χανίων, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της 31/12/14.
 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2014.
 3. Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 2015.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, ορίζεται A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουλίου 2015 στον ίδιο χώρο και ώρα 12:00 π.μ. και εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2015 στον ίδιο χώρο και ώρα 12:00 π.μ..

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο:"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ”

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου πιλοτικών εφαρμογών με τίτλο:

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  «ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ”.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανιά, 73100 έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 06/07/2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.A.K. A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.A.K. A.E.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.  Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Συμμετοχή του Οργανισμού στο συνέδριο "SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας"

Το Πολυτεχνείο Κρήτης - Ερευνητική Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών με συνδιοργανωτές το Δήμο Χανίων Κ.Ε.Π..ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης διοργανώνει συνέδριο με τίτλο:

"SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας"

για τις δυνατότητες που προσφέρει το τρίγωνο της γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα -καινοτομία) σε θέματα που απασχολούν την Πολιτική Προστασία όπως είναι οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές,αποστολές έρευνας και διάσωσης , ανθρωπιστική βοήθεια και άλλα.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές