Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

Πραγματικότητα ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ Α.Ε)

Πραγματικότητα ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ Α.Ε)...

Σε συνέχεια του  Ν. 4138/19-03-2013 περί «Επείγουσες ρυθμίσε...

  • Αρχική

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν.3316/2005 με τίτλο " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) "

 (ΥΠΟΕΡΓΟ 12: ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18).

1. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ) – ΥΠΟΕΡΓΟ 12: ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 48.109,31 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Διαβάστε Περισσότερα

Ημερίδα στα πλαίσια ολοκλήρωσης του προγράμματος ΑΚΤΑΙΑ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΟΑΚ ΑΕ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προγράμματος "ΑΚΤΑΙΑ" (Ανάπτυξη νέων μεθόδων για την ποσοτικοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στις Ανατολικές Ακτές της Νήσου Κρήτης) διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα 1, στο κεντρικό κτίριο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας Ι.Τ.Ε στα Βασιλικά Βουτών.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER

Στα πλαισία της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ομάδας τοπικής δράσης (Ο.Τ.Δ.): «ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» προσκαλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές :

  1. Στο Σκινέ του Δήμου Πλατανιά (Πολιτιστικό Κέντρο Σκινέ Ιουλιανός Τσιράκης) τη  Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, στις 6.30 το απόγευμα.
  2. Στις Βρύσες του Δήμου Αποκορώνου (Δημαρχείο Αποκορώνου) την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014, στις 7.00 το απόγευμα.
  3. Στο Ρέθυμνο στην αίθουσα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνου (Διεύθυνση Εμμ. Πορτάλιου 23),την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014, στις 7.00 το απόγευμα.

Διαβάστε Περισσότερα

3η προκήρυξη Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER

 

 Έως την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015   και ώρα 15:00 μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους οι Ιδιώτες και οι Φορείς στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α.)».

Διαβάστε Περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα του Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Ο.Α.Κ. Α.Ε. του προγράμματος του Άξονα 4 - προσέγγιση LEADER διοργανώνει  ενημερωτική εκδήλωση ενόψει της επικείμενης 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο "Γούρνες Χερσόνησος"

 

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης ξυλείας εκριζωμένων και μη ελαιοδέντρων και λοιπών δένδρων απαλλοτρίωσης  έκτασης του έργου «Γούρνες Χερσόνησος» που κηρύχθηκε με την αριθμ. ΚΥΑ 1000073/5569/Δ0010/13-1-2013 (ΦΕΚ 6/2012)  η οποία έχει συντελεστεί νόμιμα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπροσώπους ερασιτεχνικών φωτογραφικών ομάδων για συμμετοχή σε δράσεις του τοπικού προγράμματος LEADER ΠΑΑ

 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. καλεί ενδιαφερόμενους εκπροσώπους ερασιτεχνικών φωτογραφικών ομάδων (ομίλων, συλλόγων, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του LEADER Δυτικής Κρήτης (η οποία ορίζεται από το εγκεκριμένο σχέδιο του ΥΠ.Α.Α.Τ, και αναφέρεται αναλυτικά στον χάρτη, επισυναπτόμενο 1) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη δράση 421_β του προγράμματος.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.A.K. A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΧΑΝΙΩΝ"

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΧΑΝΙΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "Ασφάλιση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του O.A.K. A.E. για 1 έτος"

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (ΟAK A.E.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του OAK A.E.  για 1 έτος».

Περισσότερα Άρθρα...

Συγκοινωνίες Μεταφορές Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη  & Ευρωπαικά Προγράμματα

 

Υδατικοί Πόροι και Περιβαλλοντικές Υποδομές