Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε....

Το παρακάτω απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή "Επισκέψεις" σ...

 • image 4b
 • image 5b
 • phot1a
 • phot2z
 • phot3z
 • IMG_1375 1b
 • IMG_1400b
 • IMG_1453b
 • IMG_4840z
 • IMG_4913b
 • IMG_4940b
 • Αρχική

Πρόσκληση σε εσπερίδα για την ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" και η Σύμπραξη Φορέων Χανίων ως συντονιστής, προσκαλούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.30 στο χώρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων σε εσπερίδα για την ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα πλαίσια Δράσης 2, της Πράξης "Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) Χανιά Δρόμοι Απασχόλησης¨και "Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α) "Κύδων Δρόμοι Απασχόλησης".

Διαβάστε Περισσότερα

Ολοκλήρωση υποβολής επενδυτικών σχεδίων - 3η Προκήρυξη Leader

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της από  21 Νοεμβρίου 2014 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 "Εφαρμoγή της προσέγγισης Leader" που υλοποιεί η ΟΤΔ Ο.Α.Κ. Α.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υποβλήθηκαν συνολικά 50 επενδυτικά σχέδια συνολικού απαιτούμενου προϋπολογισμού 10.761.366,78 ευρώ με δημόσια δαπάνη 2.323.667.98 ευρώ.

Περίληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015".

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 03/03/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στο γραφείο Προμηθειών την ίδια ημέρα και ώρα.

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΡΑΣΣΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (Ο.A.K. A.E.), μετά την υπ' αριθμ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2/2015 – 09.02.2015 (ΑΔΑ: 6ΞΛΧΟΞ5Ψ-ΟΔΔ), Έγκρισης Προκήρυξης και Τευχών Δημοπράτησης, διακηρύττει ότι την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του (Μάχης Κρήτης 3 Ηράκλειο Κρήτης), θα διεξαχθεί ανοιχτή Δημοπρασία (Πρόχειρος Διαγωνισμός) με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Α' Φάση Σύνδεσης Κάτω Διάβασης Πρασσά με το υπάρχον Οδικό Δίκτυο».
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.00,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: "Ορέα Κρήτη – Διδακτικές Φάρμες"

Στα πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης του κτηνοτροφικού τουρισμού στην Κρήτη αναζητούμε κτηνοτρόφους που διαθέτουν φάρμες στις περιοχές αρμοδιότητας του Ο.Α.Κ.  Α.Ε. (ομάδα τοπικής δράσης για τη Δυτική Κρήτη) και επιθυμούν να πάρουν μέρος σε εργαστήριο που θα περιλαμβάνει σεμινάρια με ειδικούς του τουρισμού και φορείς αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθούν διδακτικές φάρμες.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα προτάσεων που κατατέθηκαν κατά την 3η προκήρυξη του προγράμματος Leader της Ο.Τ.Δ. Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Από τον Ο.Α.Κ.  Α.Ε. ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της λήξης της 3ης προκήρυξης Leader για τη Δυτική Κρήτη (περιοχή ευθύνης Ο.Τ.Δ. Ο.Α.Κ.  Α.Ε. ) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 50 προτάσεις (δημόσια και ιδιωτικά έργα).

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση-πρόσκληση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προσκαλεί Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα να αναλάβουν με απευθείας ανάθεση (μετά από έλεγχο των προσφορών από την επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών του Ο.Α.Κ. Α.Ε.), προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για όλο το έτος 2015. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές