Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών ...

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης στοχεύοντας στην ομαλή έναρξη ...

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ...

Οι δυνατότη&...

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε....

Το παρακάτω απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή "Επισκέψεις" σ...

 • image 4b
 • image 5b
 • phot1a
 • phot2z
 • phot3z
 • IMG_1400b
 • IMG_1453b
 • IMG_4840z
 • IMG_4913b
 • IMG_4940b
 • ph3
 • ph4
 • IMG_1375 1b
 • IMG_1422z
 • IMG_1428b
 • IMG_1453b
 • IMG_1462z

Συμμετοχή του Οργανισμού στο συνέδριο "SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας"

Το Πολυτεχνείο Κρήτης - Ερευνητική Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών με συνδιοργανωτές το Δήμο Χανίων Κ.Ε.Π..ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης διοργανώνει συνέδριο με τίτλο:

"SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας"

για τις δυνατότητες που προσφέρει το τρίγωνο της γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα -καινοτομία) σε θέματα που απασχολούν την Πολιτική Προστασία όπως είναι οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές,αποστολές έρευνας και διάσωσης , ανθρωπιστική βοήθεια και άλλα.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.  Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση με τίτλο "ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Επιτροπή  Διαχείρισης του προγράμματος του Άξονα 4 - Προσέγγιση Leader ανακοινώνει την οριστική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), που εδρεύει στην Όαση Βαρυπέτρου Χανίων (Οδός Γολγοθά 2), έχοντας υπόψη το νόμο 2286/1995, το Π.Δ. 60/2007, το νόμο 2362/1995 και το Π.Δ. 118/2007, την απόφαση 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ-1291/Β/11-8-10), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ".Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), στo Ηράκλειο, Μάχης Κρήτης 3, στις 28-04-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών ενώπιον της επιτροπής).

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη στα πλαίσια της διαπεριφερειακής συνεργασίας «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης : «ΣΥΝΔΕΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανιά, 73100 έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, στοχεύοντας στην ομαλή έναρξη της επερχόμενης νέας αρδευτικής περιόδου, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών άρδευσης να φροντίσουν άμεσα για την εξόφλησή τους ώστε να αποφύγουν την άσκοπη ταλαιπωρία τους καθώς και τυχόν προσαυξήσεις.

Τις επόμενες ημέρες συνεργεία του Οργανισμού θα προβούν σε σταδιακές αποσυνδέσεις από το δίκτυο των καταναλωτών που δεν είναι συνεπείς.

Ο Οργανισμός συμμεριζόμενος τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές που αδυνατούν να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής τους  να προσέρχονται στα γραφεία του Οργανισμού και να προβαίνουν σε σχετικό διακανονισμό του χρέους τους.

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές