Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών ...

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης στοχεύοντας στην ομαλή έναρξη ...

 23.03.15 ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

23.03.15 ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ...

Ο Δήμος Πλατανιά ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΥΔΩ...

22.03.15 Παγκόσμια Ημέρα Νερού

22.03.15 Παγκόσμια Ημέρα Νερού...

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ως φορέας διαχείρισης των μ...

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ...

Οι δυνατότητες εύρεσης εργασίας σε μετέχοντες στο πρόγραμμα ...

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε....

Το παρακάτω απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή "Επισκέψεις" σ...

 • image 4b
 • image 5b
 • phot1a
 • phot2z
 • phot3z
 • IMG_1400b
 • IMG_1453b
 • IMG_4840z
 • IMG_4913b
 • IMG_4940b
 • ph3
 • ph4
 • IMG_1375 1b
 • IMG_1422z
 • IMG_1428b
 • IMG_1453b
 • IMG_1462z

Προκήρυξη στα πλαίσια της διαπεριφερειακής συνεργασίας «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης : «ΣΥΝΔΕΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανιά, 73100 έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), που εδρεύει στην Όαση Βαρυπέτρου Χανίων (Οδός Γολγοθά 2), έχοντας υπόψη το νόμο 2286/1995, το Π.Δ. 60/2007, το νόμο 2362/1995 και το Π.Δ. 118/2007, την απόφαση 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ-1291/Β/11-8-10), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ".Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), στo Ηράκλειο, Μάχης Κρήτης 3, στις 28-04-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών ενώπιον της επιτροπής).

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, στοχεύοντας στην ομαλή έναρξη της επερχόμενης νέας αρδευτικής περιόδου, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών άρδευσης να φροντίσουν άμεσα για την εξόφλησή τους ώστε να αποφύγουν την άσκοπη ταλαιπωρία τους καθώς και τυχόν προσαυξήσεις.

Τις επόμενες ημέρες συνεργεία του Οργανισμού θα προβούν σε σταδιακές αποσυνδέσεις από το δίκτυο των καταναλωτών που δεν είναι συνεπείς.

Ο Οργανισμός συμμεριζόμενος τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές που αδυνατούν να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής τους  να προσέρχονται στα γραφεία του Οργανισμού και να προβαίνουν σε σχετικό διακανονισμό του χρέους τους.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 3ης Προκήρυξης του Άξονα 4 - Προσέγγιση Leader

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε. ), σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασής της στις 3-3-2015, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 09/02/2015). 

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα δεν είναι οριστικά. Θα οριστικοποιηθούν  μετά την διαδικασία των ενστάσεων όπου έχουν το δικαίωμα να κάνουν όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές εντός 15 ημερών από την λήψη της αναλυτικής επιστολής ενημέρωσής τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα του Άξονα 4 - Προσέγγιση Leader

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Ο.Α.Κ. Α.Ε. του προγράμματος του Άξονα 4 - προσέγγιση Leader διοργανώνει  ενημερωτική εκδήλωση ενόψει της επικείμενης 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Διαβάστε Περισσότερα

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές