Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Προκήρυξη Υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων».

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, - προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων».

 

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Υπηρεσιας Ειδικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου υλικών και εργασιών του οργανισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, - προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και αυτονομων αντλιών σε δεξαμενη αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ Α.Ε ανακοινώνει την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που αφορά τήν "εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και αυτονομων αντλιών σε δεξαμενη αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού"

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Κλήρωσης Επιτροπής στα πλαίσια του έργου «Εργασίες για έκτακτες ανάγκες λόγω λειψυδρίας θέρους 2010 στον Κάμπο Χανίων (ΟΑΔΥΚ) - 3ο Υποέργο 'Σύνδεση Γεωτρήσεων και αύλακα με τα υπάρχοντα αρδευτικά δίκτυα', του αναδόχου Ταμπακόπουλου Νικολάου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.κ) Α.Ε. ανακοινώνει την κλήρωση επιτροπής  που αφορού το έργο «Εργασίες για έκτακτες ανάγκες λόγω λειψυδρίας θέρους 2010 στον Κάμπο Χανίων (ΟΑΔΥΚ) - 3ο Υποέργο 'Σύνδεση Γεωτρήσεων και αύλακα με τα υπάρχοντα αρδευτικά δίκτυα', του αναδόχου Ταμπακόπουλου Νικολάου.

Διαβάστε Περισσότερα

Ασφάλιση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του OAK A.E. για δώδεκα (12) μήνες

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (ΟAK A.E.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής
για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:«Ασφάλιση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του OAK A.E. για δώδεκα (12) μήνες

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Κλήρωσης Επιτροπής στα πλαίσια του έργου "Ολοκλήρωση Έργων Παράκαμψης Μαλίων», της αναδόχου Κ/ξίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την κλήρωση Επιτροπής στα πλαίσια του έργου "Ολοκλήρωση Έργων Παράκαμψης Μαλίων», της αναδόχου Κ/ξίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ".

Διαβάστε Περισσότερα

Υποστήριξη Υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών της διαχείρισης των Φραγμάτων Ποταμών Ρεθύμνου και Βαλσαμιώτη Χανίων

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, - προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΧΑΝΙΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές