Θεσμικό Πλαίσιο

Στα ανωτέρω υπομενού μπορείτε να βρείτε τόσο το ειδικό όσο και το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον οργανισμό . 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές