Διακήρυξη διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ίλυος στην ΕΕΝ της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τη διακήρυξη διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ίλυος στην ΕΕΝ της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές