Προμήθεια ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και σιδηρικών υλικών για την ΕΕΝ Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια υλικών για χρήση από τον Οργανισμό στα πλαίσια λειτουργίας της ΕΕΝ Αποσελέμη και που αφορά Ηλεκτρολογικά, Υδραυλικά και Σιδηρικά υλικά.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές