Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια από τον Οργανισμό μέσων ατομικης προστασίας. Την πρόσκληση θα την βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές