Ανακοινώσεις Διενεργειών Κληρώσεων Επιτροπών Παραλαβής

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια κληρώσεων για την σύσταση επιτροπών παραλαβής του Οργανισμού.Περισσότερες πκηροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές