Προκήρυξη για παροχή υπηρεσιών μηχανημάτων έργου.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξη Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μηχανημάτων έργου για την περιοχή Κολυμπάρι Καστέλι. Περισσότερες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές