Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενου να υποβάλουν προσφορά για να προμηθευτειίο Οργανισμός μέσα ατομικής προστασιας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του.Περισσότερες πληροφοριες θα βρείτε στα επισυναπτομενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές