Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων.Περισσότερες πληοφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές