Τεχνική στήριξη για την τροποποίηση – συμπλήρωση γεωτεχνικής & γεωλογικής μελέτης κατασκευής φράγματος Λαδούκου

 
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την  "Τεχνική  στήριξη  για  την  τροποποίηση  –  συμπλήρωση  γεωτεχνικής  &  γεωλογικής  μελέτης κατασκευής  φράγματος  Λαδούκου". Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.
 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές