Ασφάλιση οχημάτων - μηχανημάτων ΟΑΚ Α.Ε.

 
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  –  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   ΤΟΥ  ΟΑΚ  Α.Ε.  για  δώδεκα  (12)  μήνες». Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτίμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές