«Επιλογή πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων με σκοπό την εκτίμηση της αξίας ακινήτων και επικειμένων για τις ανάγκες του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσε

Ο Οργανισμός Αναπτυξης Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την «Επιλογή  πιστοποιημένου  εκτιμητή  ακινήτων  με  σκοπό  την  εκτίμηση  της  αξίας ακινήτων  και  επικειμένων  για  τις  ανάγκες  του  έργου  "Ύδρευση  Ηρακλείου  –  Αγ.  Νικολάου  από  το φράγμα Αποσελέμη  –  Έργα  ενίσχυσης  ταμιευτήρα  φράγματος  Αποσελέμη  από  το  Οροπέδιο  Λασιθίου".  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτίμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές