Υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ. Α.Ε σε θέματα που αφορούν την διοικητική υποστήριξη διαφόρων Διευθύνσεων του Οργανισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά  την"Υποστήριξη  των  υπηρεσιών  του  Ο.Α.Κ.  Α.Ε  σε  θέματα που  αφορούν  την  διοικητική  υποστήριξη  διαφόρων  Διευθύνσεων  του Οργανισμού". Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές