Αποκατάσταση ασφαλτικων τομων και οδοστρωμάτων εργασιων συνεργείων ΟΑΚ Α.Ε.

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά το έργο "Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων, εργασιών συνεργείων Ο.Α.Κ Α.Ε" . Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές