Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στο ΒΟΑΚ».

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στο ΒΟΑΚ».

 

Διαβάστε Περισσότερα

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την διαχείριση Νερού στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την διαχείριση Νερού στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 558.906,05 € και φορέα διαχείρισης το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).

Διαβάστε Περισσότερα

Διακοπή παροχής νερού άρδευσης απο την δεξαμενή ΤΣΙΒΑΡΑ

 Λόγω εργασιών συντήρησης στη Δεξαμενή Άρδευσης Τσιβαρά, Αποκορώνου θα γίνει διακοπή από το πρωί της Τρίτης 9 Μαΐου έως και την Πέμπτη 11 Μαίου 2017.Η διακοπή νερού αρδευσης αφορά τις περιοχές Καλύβες, Τσιβαρά, Πλάκα, Αρμένοι και Αλμυρίδα (δικτύων αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ), καθώς και τις περιοχές Κάινα, Βάμος, Άγιοι Πάντες (δικτύων αρμοδιότητας Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης δικτύων και φρεατίων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης δικτύων και φρεατίων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Διαβάστε Περισσότερα

Διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών της μηχανοργάνωσης – αυτοματισμού ελέγχου διοίκησης και λειτουργίας συστημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών της μηχανοργάνωσης – αυτοματισμού ελέγχου διοίκησης και λειτουργίας συστημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Διαβάστε Περισσότερα

Διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε για την κάλυψη αναγκών για την λειτουργία – αντιμετώπιση βλαβών των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

 Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε για την κάλυψη αναγκών για την λειτουργία – αντιμετώπιση βλαβών των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Διαβάστε Περισσότερα

Διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και του χημικού – μικροβιολογικού εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και του χημικού – μικροβιολογικού εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Διαβάστε Περισσότερα

Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Ημερίδας στα πλαίσια της Πράξης «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιών Νερού» Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης διοργανώνει την 1η Ημερίδα στα πλαίσια της Πράξης «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιών Νερού» η οποία εντάσσεται στη Θεματική περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραμμα GR-03 και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

http://eeares.cres.gr/index.htm

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης λυματολάσπης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ηια τήν μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης λυματολάσπης της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη.

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ο.Α.Κ Α.Ε για τήν κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Αποσελέμη

O Οργανισμός προκηρύσσει διαγωνισμό για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ο.Α.Κ Α.Ε για τήν κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Αποσελέμη.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στα πλαίσια του «τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στα πλαίσια του «τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» .

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Διαγωνισμού για τον ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα ΒΟΑΚ Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη του  Διαγωνισμού για τον ηλεκτροφωτισμού και φωτεινή σηματοδότησης στο τμήμα ΒΟΑΚ Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών και Τόνερ για τους εκτυπωτές του Ο.Α.Κ Α.Ε

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού γαι την προμήθεια μελανιών και Τόνερ για τους εκτυπωτές του Ο.Α.Κ Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

(περιέχει και ορθή επανάληψη τής προκήρυξης) Ανακοίνωση Διαγωνισμού για την καθαριότητα των γραφείων του Οργανισμού σε Χανιά , Ηράκλειο , ΕΕΝ Αποσελέμη & Άγιο Νικόλαο

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσει διαγωνισμό για τον καθαρισμό των  γραφείων  του  στα Χανιά , Ηράκλειο ΕΕΝ Αποσελέμη & Άγιο Νικόλαο .

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές